Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Óvodánk Rákosliget legszebb zöldövezeti részén, a Heltai téren található. Gyönyörű, hatalmas fákkal körülvéve, kertes családi házak gyűrűjében.
4 csoportos óvodánk 1977-ben épült, kétszintes épület, megfelelő udvar tartozik hozzá, örökzöld és lombhullató fákkal, bokrokkal. Udvarunk az évek során folyamatosan újult, szépült. Jelenleg a megújult játszóeszközökön kívül öntött gumiburkolatú terek, focipálya, magaságyások, sziklakert, virágoskert, fűszerkert is tartozik szépen karbantartott udvarunkhoz. Zöld Óvoda, Madárbarát Óvoda és Biztonságos Óvoda címekkel is büszkélkedünk.
Az óvoda rendelkezik sószobával, tornateremmel, az emeleti zsibongóban az 5-7 éves korú gyermekek számára mászófal is rendelkezésre áll, ahol izomzatuk fejlesztésére és egyéb speciális mozgásfejlesztésre nyílik lehetőség.
Nevelési Programunk alapja a minősített Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program.
2001-től Bázisóvodaként bekapcsolódtunk az országos továbbképzési rendszerbe.

Óvodánk célja:
A családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú, a nevelési funkciók kiteljesítésére törekvő, demokratikus óvodai élet megteremtése. Programunk kooperációra és kommunikációra képes gyerekek nevelésére törekszik

Feladatunk:
 • a 3–7 éves gyermekeknek derűs, vidám, szeretetteljes tevékenységeken keresztül és tevékenységek által történő nevelése
 • élményekben gazdag környezet, egy boldog gyermekkor biztosítása, ezt fogalmaztuk meg küldetésnyilatkozatunkban:

„Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik szerető szívűek, a környezetükben jól eligazodnak, jól ki tudják fejezni magukat, jó kapcsolatteremtő és együttműködő képességűek, különböző, váratlan helyzetekben jól feltalálják magukat. Mi engedjük a gyermeket játszani, tanulni, dolgozni, nevetni. Engedjük, hogy fejjel rohanjon a falnak, de kitesszük a kezünket, mielőtt megütné magát.”

Fontosnak tartjuk:
 • A gyermek személyiségének tiszteletét, szeretetét, elfogadását és megbecsülését
 • Az egyéni képességek figyelembevételével a lehető legnagyobb fokú önállóságra nevelést a gyermeki öntevékenység biztosításával
 • A nevelőmunkánk tudatos, tervszerű végzését
 • A sokszínű, változatos tevékenységekben, élményekben gazdag óvodai élet megteremtését
 • A tevékenykedések által a gyermekek életre nevelését, az önképzést, az önművelést

Óvodánkban főiskolát végzett, szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok dolgoznak, nagy szeretettel gondozzák, nevelik a rájuk bízott gyermekeket, teremtik meg azokat a körülményeket, melyek a gyermekek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A nevelőmunkát jól képzett, kedves dajkák segítik. Munkájukat a csoportos óvónővel együttműködve közvetlenül a csoportokban végzik.

Fokozott hangsúlyt helyezünk:
 • a játékra
 • a testi nevelésre, az egészséges életmód kialakítására
 • a gyermekek személyiségének, másságának tiszteletére, szeretetére, elfogadására és megbecsülésére
 • az érzelmi nevelésre, ének-zenei nevelésre
 • a társas kapcsolatok fejlesztésére
 • az anyanyelvi nevelésre
 • kézműves tevékenységekre
 • valamint az egy-egy részterületen lemaradt gyerekek felzárkóztatására

Fokozatosan bővítjük mozgásfejlesztő játékeszközökkel udvari játékainkat, tornatermi eszközeinket. A gyerekekkel sokat festünk, rajzolunk, szövünk, fonunk, bábokat készítünk természetes anyagokból, csuhéból, termésekből. Továbbá gyurmázunk, agyagozunk, a munkáinkat kiégethetjük saját égetőkemencénkben. Igyekszünk megteremteni mindazokat a feltételeket – élmény, eszköz stb. –, amelyekkel a gyermekek a környező világot cselekvően birokba vehetik, az alkotás örömét átélhetik. Nem múlhat el nap mese, mondóka nélkül, mert a gyermekek érzelmi nevelését ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint az értelmi fejlesztést. A beszédhibás gyermekekkel hetente kétszer logopédus foglalkozik. Ingyenesen vehető igénybe kellő jelentkező esetén délután a hittan.
Önköltséges külön programjainkat a szülői igények figyelembevételével az óvodai programunkhoz illeszkedően szervezzük. Pl.: 4- 5 éves kortól úszás, ovi-foci, játszóház van. Havonta 4 alkalommal játszóházat tartunk, melyet egy alkalommal a szülők is látogathatnak, egy alkalommal pedig vendégművészek szórakoztatják gyermekeinket. Ezeken a játszóházi napokon együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak a gyerekek más csoportba járó gyerekekkel és a többi óvodapedagógussal is.
Kapcsolatunk a szülőkkel mindig bizalomra épült, egyenrangú nevelőtársként működünk együtt. Szülői értekezleten, fogadóórákon, nyílt napokon, faliújságokon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk őket munkánkról, gyermekük fejlődéséről. Számítunk a szülők segítségére a különféle programjaink, ünnepségek, helyszíni foglalkozások szervezésében, lebonyolításában is.
Hagyomány már nálunk, hogy szüreti vigadalmat tartunk, adventi vásárt rendezünk, melyre minden óvodai dolgozó együtt készül. Nagycsoportosaink különféle műsorokkal vesznek részt különféle kerületi rendezvényeken. Csoportjainkban egy hetes farsangi programok vannak, Bóbita napi rendezvényünk az egész család számára nyújt szórakozási lehetőséget. A nagycsoportosok búcsújával zárjuk a nevelési évünket.
Az óvodánk működéséhez, a tárgyi feltételek folyamatos javításához a FEHÉR KARÁCSONY ALAPÍTVÁNY nyújt segítséget, melyet a szülők adójuk 1 %-ának felajánlásával is gyarapítanak. Szeretünk itt dolgozni, élvezzük a szülők szeretetét, megbecsülését. Vágyunk, hogy a feltételek folyamatos javításával az eddigi eredményeinket megtarthassuk, ahol lehetséges, javítsuk.

Intézményünk