A „Zöld Óvoda 2013” cím elnyerésére benyújtott pályázatunk alapján, - a szakértők által kialakított  szakvéleménye és az Értékelő Bizottság döntése értelmében - intézményünk elnyerte újra a „Zöld óvoda”  címet. A pályázat célja: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi  Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) - a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján - fontosnak tartja,  hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint  élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben  részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés  eredményességét.  A fenntarthatóság pedagógiájának erősítése érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek  legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl.  Az évente meghirdetett pályázaton minden olyan belföldi óvoda részt vehet, amelynek pedagógiai  programjában kiemelt helyet foglal el a környezeti nevelés, és az elmúlt három évben sikeresen valósított  meg ehhez kapcsolódó tevékenységet. Cél, hogy az óvodások élményeken, tapasztalatokon keresztül  ismerkedjenek meg a környezettudatos életvitellel.  Az először pályázó intézményeknek a Zöld Óvoda Kritériumrendszer 60%-át, a címet másodszor elnyerni  kívánóknak a 80%-át kell teljesíteniük. Eszerint olyan feltételeknek kell megfelelniük, mint például a  szelektív hulladékgyűjtés, a csoportszobák környezettudatos berendezése sok növénnyel, természetből  vett díszítőelemekkel, az óvodapedagógusoknak pedig tisztában kell lenniük a fenntarthatóság fogalmával,  és példát kell mutatniuk a gyerekeknek az egészséges, környezettudatos életmódra. A nyertesek három évig használhatják a „Zöld Óvoda” címet, ami ismételt pályázat útján újra  megszerezhető.